Tesisat Teknolojisi

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı insan hayatı için yaşamsal önem taşıyan suyun şartlandırılmasını ve sağlıklı tüketimini, gıda, ilaç gibi maddelerin soğukta muhafazasını, yaşam için sağlıklı, konforlu ortam şartlarının oluşturulmasını, endüstri dallarında zorunlu olan hava şartlarının en uygun seviyelerde oluşturulması işlemlerini kapsar ve hedefler. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sektörü ülkemizde hızla yayılan, sürekli gelişen ve birçok iş kolunu kapsayan çok geniş bir alandır. Ülkemizde nüfus artışına paralel olarak başta konut olmak üzere, okul, hastane, iş merkezi vb. yapıların üretimi hız kazanmıştır. Bu bağlamda; sıhhi tesisat işleri, armatür, vitrifiye ve tesisat gereçleri üretimi ve montajı, ısıtma ve doğalgaz tesisatları, merkezi ve bireysel iklimlendirme sistemleri, ev ve ticari tip ısıtma ve soğutma cihazları üretimi ve servis işlerinde de ciddi anlamda artış vardır. Diğer taraftan son yıllarda frigorifik taşımacılık ve araç klima işleri de önemli iş kollarından biri haline gelmiştir. Yukarıda saydığımız ve çok geniş istihdam alanına sahip iş kollarında yetişmiş, deneyimli teknik personele ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan birçok alanda her kurulan sistemin kurulma aşamasından tutunda, işletme, bakım ve servis işlerinde de eğitimli elemana ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan hayatı için yaşamsal önem taşıyan suyun şartlandırılmasından tüketimine kadar geçen süreç; sıhhi tesisat işkolunun önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bundan dolayı insanlar var oldukça bu işkolu da hep var olacaktır. Doğalgazın kullanıma başlamasıyla bu meslekte iş bulma imkânı daha da artmıştır. Ülkemizde doğalgazın hızla ÖĞRENME FAALİYETİ -yayılmasından dolayı büyük oranda istihdam açığı doğmuştur. Ayrıca gaz yakan cihazların imalatını yapan firmaların hızla kendilerini yenilemeleri ve teknolojinin gereklerine göre cihazlarını geliştirmeleri de bu alanda çok sayıda eğitimli servis elemanı ihtiyacını gündeme getirmiştir. Yabancı dil bilen ve mesleği konusunda kendini yetiştiren tesisatçıların yurt dışındada iş bulma imkanı vardır. Özellikle toplu yaşamın sürdüğü kentlerde insanların ihtiyaç duydukları besin maddelerini standartlara uygun olarak sağlamak önemli bir sorundur ve bu sorun, besin maddelerini düşük sıcaklıkta işlemek ve saklamakla çözülebilir. İşte bu noktada frigorifik taşımacılıkta kullanılan araçlardan evlerde kullandığımız buzdolaplarına kadar birçok farklı alanda hizmet veren soğutucular kullanılır. Soğutucuların imalatı ile servis, bakım işleri de meslek alanımız içinde yer almaktadır. Günümüzde konfor şartlarının oluşturulmasında standart donanım haline gelmiş ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazların üretiminden tutunda, servis hizmetleri ile büyük hacimli binalara ısıtma, soğutma ve havalandırma tesislerinin kurulması ve işletilmesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının önemli işkollarındadır. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere mesleğimiz çok geniş bir istihdam alanına hitap etmektedir. İklimlendirme ve soğutma teknikerleri çeşitli tesislerdeki ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin işletilmesi, bakım ve servis gibi hizmetleri yapmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilirler. Diğer taraftan çevre konularının ön plana çıktığı günümüzde, hayati önem taşıyan hava ve su kaynaklarımızın korunması ve kullanımı ile ilgili çalışmalarda mesleğimizle doğrudan ilgilidir ve bu alanda da yetişmiş deneyimli teknik personele ihtiyaç vardır. Tesisat işlerinin yapılabilmesi için küçük sermaye yeterli olmaktadır. Küçük sermaye ile iş kurmak mesleğimiz açısından büyük bir avantajdır. Fakat burada önemli kriter; mesleğin gerektirdiği becerileri kazanmış, deneyimli ve proje okuyabilen eleman olarak kendini yetiştirmektir.

golge