Yönetmeliklere uygun elektrik tesisatı

Elektrik tesisatları”Bayındırlık ve İskan Bakanlığının-Enerji bakanlığının” nın hazırladığı yönetmelikler doğrultusunda yapılmalıdır.
Bu yönetmeliklere uygun yapılmayan elektrik tesisatları hem can hemde mal güvenliği açısından çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Gerekli bilgileri ilgili bakanlıkların veya Elektrik Mühendisleri odası http://www.emo.org.tr sitelerinden bulabilirsiniz.

golge